Sınıflama

CİLT LENFOMALARI

Lenfomalar cildi primer veya sekonder olarak tutabilir. Tanı aşamasında cilt dışında tutulum göstermeyen lenfomalar için “primer cilt lenfoması” terimi kullanılır. Primer cilt lenfomaları B veya T lenfosit kaynaklı olabilir.

Sınıflamalarında epey karışıklıklar olan cilt lenfomaları için günümüzde 2005 tarihli WHO-EORTC [World Health Organization  (WHO) – European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)] – sınıflaması kullanılmaktadır.

WHO-EORTC, primer cilt belirtileriyle giden cilt lenfomaları sınıflandırması (2005)

T-hücreli ve NK-hücreli cilt lenfomaları
     Mikozis fungoides
     MF varyantları and alt türleri
       Folikülotropik MF
       Pagetoid reticulozis
       Granulomatöz gevşek cilt
     Sézary sendromu
     Erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma
     Primer kutanöz CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar
        Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma
        Lenfomatoid papulozis
     Subkütan pannikülit-benzeri T-hücreli lenfoma
     Extranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip
     Primer kutanöz periferik T-hücreli lenfoma, açıkça belirtilmemiş /unspecified
       Primer kutanöz agresif epidermotrofik CD8+ T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
       Kutanöz γ/δ T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
       Primer kutanöz CD4+ küçük/orta-boy pleomorfik T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
B-hücreli cilt lenfomaları
     Primer marjinal zone B-hücreli cilt lenfoması
      Primer folikül merkez cilt lenfoması
      Primer diffüz büyük B- hücreli cilt lenfoması, bacak tipi
      Primer diffüz büyük B- hücreli cilt lenfoması, diğer
         İntravasküler büyük B- hücreli lenfoma
Prekürsör hematolojik tümör
     CD4+/CD56+ hematodermik tümör (blastik NK-hücreli lenfoma)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: