Subkütan pannikülit-benzeri T-hücreli lenfoma

Subkütan pannikülit-benzeri T-hücreli lenfoma

Sitotoksik T lenfositlerinden kaynak alan bir lenfomadır.

Subkütan alanda nodüller oluşur. Lipoma benzeyebilir. Bazen ağrılıdır.

Görülme yaşı ortanca 35’tir.

Hastaların %20 kadarında SLE başta olmak üzere otoimmün hastalık bulunabilir.

Klinik olarak gövde, kol ve bacaklarda subkütan nodüller görülür.%50 olguda sistemik semptomlar vardır.

Laboratuvar incelemelerinde sitopeniler ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk sıktır.

Prognoz iyi olup 5 yıl sağkalım %80’dir.

Hemofagositik sendrom gelişenlerde hastalık daha olumsuz seyreder.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: